Site Maps

Super game +18

Koyuki Yukihime as Meiko Shiraki

Koyuki Yukihime as Meiko Shiraki .
(The vice president of the student council).
from Kangoku Gakuen [Prison School].
Photo by Saotome Alto.


 Meiko Shiraki figures


Powered by Blogger.